Poradniki

Odpowietrzanie instalacji sanitarnej w domu to złożony problem.

Powietrze i tlen w instalacji stwarzają dwa podstawowe problemy:

  1. Obecność tlenu w wodzie kotłowej skutkuje korozją elementów metalowych instalacji. Najszybciej korozja z powodu tlenu w wodzie instalacyjnej postępuje jeśli mamy w układzie elementy ze stali czarnej takie jak grzejniki, bufor ciepła, sprzęgło hydrauliczne, grzejniki stalowe łazienkowe lub kocioł stalowy.
  2. Drugi problem to pęcherze powietrza, które dławią lub blokują przepływ czynnika grzewczego. Często na forach internetowych ludzie pytają jak odpowietrzyć grzejnik, kaloryfer, lub jak odpowietrzyć pętle podłogówki bo nie ma przepływu i przez to ogrzewanie nie działa.

Powietrze do instalacji grzewczej dostaje się na różne sposoby. Wlewając nową wodę do układu wprowadzamy z wodą rozpuszczony w niej tlen. Układy otwarte z kotłami stałopalnymi mają ciągły dostęp tlenu do instalacji przez naczynie przelewowe/zbiornik wyrównawczy. Układy zamknięte z ogrzewaniem podłogowym, w którym są zastosowane rury z barierą antydyfuzyjną EVOH również są miejscem, gdzie powoli do wody w instalacji przedostaje się tlen (bariera antydyfuzyjna w takich rurach spełnia normy, ale nie blokuje dostępu tlenu w 100%).

Instalacja C.O. może się również zapowietrzać przez nieprawidłowo zamontowane odpowietrzniki, ale to już jest zadanie instalatora, żeby wiedzieć gdzie montować, a gdzie nie montować klasycznych odpowietrzników automatycznych pływakowych.

Idealne warunki dla usunięcia tlenu z wody to podgrzanie wody do wysokiej temperatury przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego ciśnienia.

Odpowietrzanie wody w instalacji c.o. możemy realizować stosując separator powietrza bezpośrednio za kotłem, lub pompą ciepła (w miejscu gdzie woda kotłowa ma najwyższą temperaturę), albo montując odpowietrznik automatyczny lub ręczny.

Klasycznym separatorem jest np. AirScoop DH firmy Taconova:

https://termovent.pl/b2b/katalog/odpowietrzniki-i-separatory/tacovent-airscoop-dh/tacovent-airscoop-dh/

Odpowietrzniki w instalacji stosujemy w miejscach gdzie powietrze zbiera się w sposób naturalny ze względu na kształt instalacji.

Odpowietrzniki ręczne lub automatyczne stosujemy przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. Odpowietrzanie podłogówki jest ważne, ponieważ długie pętle rur ułożonych poziomo są miejscem, gdzie powietrze lubi tworzyć „bąble” i blokować przepływ. Usunięcie powietrza z pętli odbywa się poprzez tzw. przelanie pętli, czyli przepuszczenie przez daną pętlę szybkiego strumienia wody w celu wypchnięcia zgromadzonego w rurze powietrza.

W układach z grzejnikami grzejnik jest miejscem gdzie następuje spowolnienie przepływu i tym samym drobne pęcherzyki powietrza mają możliwość oddzielić się od wody i zgromadzić w górnej części grzejnika.

Odpowietrzanie grzejnika jest realizowane przez zamontowany w grzejniku odpowietrznik. Najczęściej fabrycznie w grzejniku są montowane odpowietrzniki ręczne do których potrzebny jest specjalny klucz do odpowietrzania.

W starych instalacjach stalowych często odpowietrzanie kaloryferów realizowano poprzez montaż rur z odpowiednimi spadkami w celu zapewnienia samoczynnego usunięcia powietrza z układu do najwyższego punktu w instalacji.

Jak odpowietrzyć kaloryfery w nowych instalacjach?

Najlepiej zastosować optymalny odpowietrznik do grzejnika jaki mamy.

Większość grzejników ma gwint wewnętrzny 1/2” w miejscu montażu odpowietrznika.

Możemy w miejscu odpowietrzników ręcznych zastosować bardzo wygodne i sprawne odpowietrzniki automatyczne TacoVent Vent: https://termovent.pl/b2b/product-category/odpowietrzniki-i-separatory/

Problem z korozją możemy w instalacji możemy rozwiązać stosując odpowiednią chemię instalacyjną taką jak inhibitor korozji Sentinel X100. Środek ten tworzy powłokę ochronną na powierzchni metali, zabezpiecza metale przed powstawaniem na nich osadów (szczególnie ważne w wymiennikach kotłów i pomp ciepła) i stabilizuje pH wody w instalacji.

O ile z korozją pod wpływem powietrza/tlenu możemy sobie poradzić środkami chemicznymi to problemów z przepływami, czy „chlupaniem” wody w grzejnikach bez skutecznych sposobów na odpowietrzanie instalacji nie rozwiążemy.

 

Poniżej również video pokazujące w jaki sposób zamontować odpowietrznik TacoVent:

 

Zapraszamy do współpracy.

Wybierz walutę
EUR Euro