PORADNIK: JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Nie jestem pewien, który środek czyszczący z gamy Sentinel będzie najlepszy w mojej sytuacji


O Problemie

Po przyjeździe do klienta i przeprowadzeniu kilku testów doszedłeś do wniosku, że system grzewczy wymaga czyszczenia. Być może stwierdziłeś, że na grzejnikach znajdują się chłodniejsze obszary, kocioł lub pompa hałasują albo zatkał się zawór. Wyjaśniłeś klientowi korzyści płynące z czyszczenia instalacji takie jak poprawa wydajności, oszczędność energii i zwiększona trwałość systemu.

Przepisy i dobre praktyki sugerują użycie chemicznego środka czyszczącego, ważne jest jednak żeby był to odpowiedni środek dobrej jakości, a nie pierwsze co ci wpadnie w ręce. W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów czyszczenia, satysfakcji klienta i ograniczenia ryzyka reklamacji potrzebny jest mały research.

Rodzaj zanieczyszczeń i ich ilość zależy od wieku i typu instalacji oraz sposobu jej konserwacji.

The solution

MAM DO CZYNIENIA Z NOWYM SYSTEMEM

W takim wypadku twój klient może zastanawiać się, jakim cudem system wymaga czyszczenia. Nowe systemy mogą zostać zanieczyszczone podczas montażu lub dalszych prac remontowych.

Oto kilka przykładów zanieczyszczeń typowych dla nowych instalacji: opiłki miedzi, pozostałości topnika, piasek i pył, rdza. W instalacji mogą się też znajdować pozostałości smarów użytych podczas produkcji elementów. Jeśli takie zanieczyszczenia pozostaną w systemie, mogą być przyczyną korozji.

Dlaczego do nowych systemów należy użyć preparatu Sentinel X300 Cleaner for New Systems?

Oprócz usuwania klasycznych zanieczyszczeń i szlamu Sentinel X300 Cleaner for New Systems działa na pozostałości topnika oraz smarów. Ponadto X300 przeprowadza pasywację metalu, która pomaga redukować osady z miedzi będące częstą przyczyną korozji. Najlepiej jeśli produkt zostanie użyty przy pierwszym napełnieniu systemu. Woda wraz z preparatem powinna krążyć w systemie przez około 2 godziny, a następnie instalacja powinna zostać opróżniona i przepłukana. Jeśli woda w instalacji jest zimna, preparat należy pozostawić na 24 godziny. Do użycia tego produktu nie jest konieczna pompa czyszcząca. 

MAM DO CZYNIENIA Z SYSTEMEM, KTÓRY NIE MA JESZCZE 6 MIESIĘCY

Jeśli system nie został oczyszczony przed uruchomieniem, dotyczą go wszystkie problemy omówione w poprzedniej sekcji. Zalegające zanieczyszczenia mogą powodować awarie i niszczyć instalację.

Dlaczego do systemów nie starszych niż 6 miesięcy należy użyć preparatu Sentinel X300 Cleaner for New Systems?

Podobnie jak w przypadku nowych instalacji Sentinel X300 Cleaner for New Systems ma zadanie usunąć zanieczyszczenia powstałe podczas produkcji i montażu systemu. Ponadto X300 przeprowadza pasywację metalu, która pomaga redukować osady z miedzi będące częstą przyczyna korozji.

W tym wypadku system można przepłukać ręcznie używając preparatu X300.

MAM DO CZYNIENIA Z SYSTEMEM STARSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY

Środek do czyszczenia starszych instalacji należy wybrać mając na uwadze pojawiające się usterki.

Dlaczego do starszych systemów należy użyć preparatu Sentinel X400 High Performance Cleaner?

Jeśli w instalacji występują problemy z cyrkulacją, których objawem są chłodniejsze obszary na grzejnikach, najbardziej prawdopodobna przyczyna to osad ze szlamu. Powstawaniu szlamu bardzo trudno jest zapobiec, dlatego często występuje on w miejscach o mniejszym przepływie w starszych instalacjach.

X400 High Performance Cleaner rozpuszcza szlam, pozwalając wypłukać go z systemu. W tym celu powinien on krążyć w systemie w normalnej temperaturze roboczej, przy otwartych zaworach i maksymalnym przepływie przez co najmniej 2 godziny lub do czasu osiągnięcia zadowalających rezultatów. W bardzo zanieczyszczonych systemach preparat można pozostawić na okres do 4 tygodni.  W celu skrócenia czasu czyszczenia i poprawy jego wyników można zastosować pompę czyszczącą np. Sentinel JetFlush.