PORADNIK: JAK KONTROLOWAĆ KOROZJĘ W SYSTEMACH GRZEWCZYCH

PORADNIK: JAK KONTROLOWAĆ KOROZJĘ W SYSTEMACH GRZEWCZYCH

Chcę się dowiedzieć, jak zapobiegać korozji metali używanych w systemach grzewczych takich jak: miedź, aluminium, stal i inne


O PROBLEMIE

Korozja metali w systemach grzewczych ma ogromny wpływ na ich trwałość. Różne metale mają różną podatność na ten proces. Dlatego też tak ważne jest, żeby chronić przed korozją wszystkie metale, które zostały użyte w instalacji.

Korozja to naturalny proces w systemach grzewczych, ale będące jej konsekwencją awarie kotłów i grzejników stanowią problem zarówno dla właścicieli jak i instalatorów. Dlatego warto zapoznać się z przyczynami korozji różnych metali i jej wpływem na instalacje.

Miedź

Co należy wiedzieć o miedzi wykorzystywanej w systemach grzewczych:

 • Miedź to metal szlachetny, zatem niełatwo ulega korozji. Kiedy jednak tak się stanie, jej niewielkie ilości rozpuszczają się w wodzie, powodując korozję innych metali. Pozostałości topnika i inne reaktywne zanieczyszczenia mogą przyśpieszać korozję miedzi i wprowadzać jej jony do wody krążącej w systemie.
 • Rozpuszczona miedź może odkładać się na powierzchniach stalowych lub aluminiowych zazwyczaj wewnątrz grzejników i na powierzchni wymiennika ciepła, tworząc lokalne ogniska korozji, które z czasem zamieniają się w niewielkie otwory, powodując awarie.
 • Przy pierwszym kontakcie z napowietrzoną wodą miedź koroduje w niewielkim stopniu. Na jej powierzchni tworzy się wtedy warstwa tlenku miedzi, który powstrzymuje korozję. Problemem jest dopiero korozja zachodząca później.
 • Skład wody ma ogromny wpływ na proces korozji. Oznacza to, że w zależności od składu wody:
  • może zachodzić ciągła korozja miedzi objawiająca się zielonymi plamami.
  • w krótkim czasie od uruchomienia instalacji mogą powstawać lokalne ogniska korozji prowadzące do pojawiania się przecieków.

Aluminium

Korozja aluminium często oznacza konieczność wymiany całej instalacji grzewczej.

Co należy wiedzieć o aluminium wykorzystywanym w systemach grzewczych:

 • Jest to jeden z najpopularniejszych materiałów w domowych systemach grzewczych. Aluminium dobrze przewodzi ciepło, jest lekkie i dość tanie, sprawia to, że jest często wykorzystywane do produkcji kotłów o dużej wydajności i grzejników.
 • Na powierzchni aluminium znajduje się warstwa tlenku, który w sposób naturalny chroni je przed korozją. Reakcje tego tlenku z agresywnymi zanieczyszczeniami mogą prowadzić do punktowej korozji.
 • Korozja aluminium zachodzi na niewielkich obszarach, jej wynikiem są malutkie otwory. Nagromadzenie takich otworów może doprowadzić do powstania sporego wycieku i awarii.
 • Tlenek pokrywający powierzchnię aluminium jest wrażliwy nie tylko na zanieczyszczenia, ale również na zmiany pH wody. Optymalne pH dla aluminiowej instalacji mieści się w przedziale pomiędzy 6.5 a 8.5.
 • Zmiękczanie wody za pomocą jonitów sprzyja korozji aluminium. Oznacza to, że jeśli system nie został zabezpieczony z użyciem odpowiedniego inhibitora korozji np. Sentinel X100 Inhibitor, należy unikać tej metody zmiękczania wody.

Stal

Co należy wiedzieć o stali wykorzystywanej w systemach grzewczych:

 • W obecności wody i tlenu stal koroduje bardzo szybko, wytwarzając ogromne ilości zanieczyszczeń. Krążą one w systemie, zakłócając pracę zaworów i innych ruchomych części instalacji, a w końcu osadzają się w grzejnikach i wymiennikach ciepła w postaci szlamu.
 • Obecność tlenku żelaza jeszcze przyśpiesza cały proces. Powoduje to rozległą korozję, która zazwyczaj prowadzi do poważnych awarii. Korozja elektrochemiczna może bardzo szybko przedziurawić metal.
 • Stal nierdzewna to stop, który jest bardzo odporny na korozję. Jednak agresywne zanieczyszczenia mogą uszkodzić ochronną warstwę tlenku, powodując korozję a w końcu powstawanie dziur.

THE SOLUTION

Ochrona systemu grzewczego i wszystkich jego elementów przed korozją jest bardzo prosta:

 1. Upewnij się, że montaż i uruchomienie instalacji zostały przeprowadzone starannie i zgodnie ze sztuką. Pozwoli to zminimalizować ilość zanieczyszczeń takich jak pozostałości topnika i produkty korozji.
 2. Kiedy jesteś już pewien, że system jest czysty, użyj dobrej jakości inhibitora korozji chroniącego różne metale np. Sentinel X100 Inhibitor.
 3. Upewnij się, że wprowadziłeś odpowiednią dawkę inhibitora, która zapewni skuteczną ochronę.

Sentinel X100 Inhibitor oparty jest na technologii TripleTech™, która chroni przed korozją wszystkie metale powszechnie używane z instalacjach grzewczych. Produktu tego można używać ze zmiękczoną wodą.